YDS Sınav İçeriği

Artık KPDS VE ÜDS sınavları yapılmayacaktır.

Yerine tek dil sınavı olan YDS sınavı yapılacaktır.

İlk YDS sınavının tarihi 7 nisan 2013 olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle 2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından yapılan KPSS,TUS,DUS vb sınav ve yerleştirme işlemleri ile KPDS/ÜDS sonuçlarını kullanan adayların yabancı dil yeterliliğinin belirlenmesi için YDS sınavına girmeleri gerekmektedir.

YDS Programının genel içeriği okuma tekniklerinin geliştirilmesi, dil yapılarına yönelik özgün çalışmalar ve YDS dengi deneme sınavlarının örnekli çözümlemeleridir.

Ayrıca ders dışı saatlerde de her kursiyerin bilgisayar ortamında dilediği kadar test çözme ve özel çalışma yapma olanağı sağlanmaktadır.

YDS sınavlarında başarılı olmak için gerekli soru tarzlarını incelemeyi, akademik metinler okumayı ve yazma pratiği yapmayı, uzman eğitmenler eşliğinde çok sayıda soru çözmeyi amaçlar.

YDS sınavı, gramer ve sözcük bilgisi, çeviri, okuma ve organizasyonla ilgili dil davranışlarını içeren sorulardan oluşmaktadır.

-Çoktan seçmeli sınav soruları boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulma
-Numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulma
-Parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulma
-Verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulma
-Verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulma
-Verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulma
-Boş bırakılan yere parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulma
-Verilen durumda söylenmiş olabilecek sözü bulma
-Cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma
-Verilen cümleye anlamca en yakın olan cümleyi bulma
-Konuşmanın boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulma
-Verilen okuma parçasına göre anlamaya yönelik dil becerilerini kapsamaktadır.

YDS SINAVININ TAHMİNİ OLARAK SORU DAĞILIMI

1) Kelime bilgisi ve dilbilgisi bölümü: Toplam 17.5 puandır.
5 soruluk kelime bilgisi
9 soruluk gramer bilgisi

 
2) Cloze Test bölümü: Toplam 12.5 puandır. Bu bölümde 2 adet paragraf verilmektedir. Bu paragrafların her birinde 5’er adet boşluk bulunur. Adaylar bu boşluklara gelecek kelime ya da kelime gruplarını çoktan seçmeli sorulara cevap vererek bulurlar.

3) Cümle Tamamlama: Toplam 12.5 puandır. Bu bölümde 10 adet cümle yarım bırakılarak verilmiştir. Adaylar bu cümleleri seçeneklerden uygun olanı seçerek tamamlar.

4) Çeviri bölümü: Toplam 7.5 puandır. İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce 3’er soru şeklinde uygulanır.

5) Paragraf Tamamlama (Paragraph Completion): Toplam 4 soru 5 puandır. 4 kısa paragraf’tan birer cümle çıkarılarak adayın seçenekler arasında bu cümleyi bulması beklenir.

6) Duruma uygun ifade etme: Toplam soru 5 puandır. Adayın soruda verilen duruma uygun gelebilecek cümleyi seçenekler arasında bulması beklenir.

7) Anlam bütünlüğünü bozan cümlei bulma: Toplam 4 soru 5 puandır. Adayın, verilen paragrafta numaralandırılan cümlelerin hangisinin paragrafın geneline uymadığını bulması beklenir.

8) Anlamca en yakın cümle bulma: Toplam 4 soru 5 puandır. Adayın verilen cümlelere en yakın anlamdaki şıkkı işaretlemesi beklenir.

9) Diyalog Tamamlama: Toplam 4 soru 5 puandır. Adayın verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere seçeneklerden uygun olanı yerleştirmesi beklenir.

10) Okuma: Toplam 20 soru  25 puandır. Adaya 5 okuma parçası verilir. Her bir okuma parçası ile ilgili 4’er soru sorulur.